Information om ordboken Skandinavisk ordbok (norsk)

Källspråk
no
Målspråk
da sv
Storlek
3565 uppslagsord
Länk till ordboken på webben