Information om ordboken Folkets synonymlexikon Synlex

Källspråk
sv
Målspråk
sv
Storlek
44626 uppslagsord
Länk till ordboken på webben